ΕΜΕ Ημαθίας - 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο

23310-67107 mathima0@gmail.com

Μενού

Υποβολή εργασιών

έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2014

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση έως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 (παράταση προθεσμίας), στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hms.gr

Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, κατά κανόνα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.

Οι αξιολογικές κρίσεις και παρατηρήσεις των κριτών θα σταλούν έως τις 29 Σεπτεμβρίου.
Τα τελικά κείμενα των εισηγητών και εισηγητριών θα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου.

Η Επιστημονική Επιτροπή του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου  Μαθηματικής Παιδείας θα ήθελε να ενθαρρύνει τους Συναδέλφους να μη διστάσουν να υποβάλουν τις εργασίες τους.

 

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών

 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν.
Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:

 1. Η Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10 σελίδες.
 2. Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω.
 3. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα
  που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
 4. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
  • Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
  • Μια κενή γραμμή.
  • Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
  • Το όνομα του συγγραφέα με πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
  • Δύο κενές γραμμές.
  • Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
  • Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
  • Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά.
 5. Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.
 6. Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

 

Χρήσιμα τηλέφωνα

Δημαρχείο Βέροιας: 23313 50500
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας: 23313 51100, 23313 51400
Αστυνομικές αρχές: 23310 76643, 23310 76646 
Σταθμαρχείο ΚΤΕΛ Βέροιας: 23310 22790
ΚΕΠ Βέροιας: 23310 77970, 23310 77980
Σταθμός ΟΣΕ Βέροιας: 23310 24444
Αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" Θεσσαλονίκη: 2310.230240

ΕΜΕ Ημαθίας

logo-eme

Μπορείς να λύσεις το πάζλ;

   
   
   

Κινήσεις: 0